Σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ανοίγουν τα σχολεία και εύχομαι από καρδιάς σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες Καλή Χρονιά. Για πρώτη φορά όμως τα σχολεία των Κυκλάδων ανοίγουν με τόσες πολλές ελλείψεις σε καθηγητές και δασκάλους με τα μεγαλύτερα προβλήματα να παρουσιάζονται στα μικρά νησιά. Η ευθύνη είναι αποκλειστικά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και την καλώ να κλείσει άμεσα όλες τις εκκρεμότητες από τις ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό. Ας αναλογιστούμε όλοι ότι η α’βάθμια και η β’βάθμια εκπαίδευση αποτελεί τη βάση για την εξέλιξη, την πρόοδο και την διαμόρφωση των αξιών σε κάθε οργανωμένη κοινωνία.